unnilindell.no

BØKER

DET ER FRED PÅ DO

I «Det er fred på do» har Unni Lindell intervjuet barn på flere skoler. Det er blitt en morsom, tankevekkende og underfundig bok om krig og fred og skolegang. Salgsinntektene av boken går uavkortet til Redd Barna og kampanjen «ABC redder barna» – en
kampanje som vil bidra til at barn som lever i områder med krig og konflikter får gå på skole. Inntektene av denne boken går til skoleprosjekter i Uganda.

Redd Barna kjemper for barns rettigheter, og for at barn skal leve et verdig liv, uansett hvem de er og hvor de bor. Kampanjen «ABC redder barna» har til nå gitt skolegang til 1 million barn som tidligere ikke fikk gå på skole.

De to første bøkene i dette prosjektet er Jo Nesbøs «Det hvite hotellet» og Knut Nærums «Sneglemannen».

– Det er viktig at barn får gå på skolen, sånn at de skal skjønne at livet ikke bare er gøy.
Maria, 7 år

– Ett sted det er fred, er inne i kjøleskapet. For mat kriger ikke.
Elise, 7 år

– Det er mest gutter som leker krig. Det er fordi de har mistet selvtilliten sin.»
– Nina, 7 år